مطالعات خانه سالمندان

مطالعات خانه سالمندان

این پروژه در 128 صفحه word است.

جزییات بیشتر


13,000 تومان

998 قلم موجودی

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

قبلی
بعدی

 

شناخت مفاهيم پايه. 

نظريه‌هاي مختلف در مورد سالمندي.. 

ساختار جمعيتي سالمندان. 

جمعيت سالمندان در ايران. 

فضاهاي باز محله‌هاي مسكوني.. 

فضاهاي باز محله‌ها 

اهميت و نقش پاركهاي محله‌اي و نزديك شهري براي سالمندان. 

شناخت ويژگي‌هاي سالمندان. 

ویژگی‌های جسمی و دگرگونی‌های فیزیولوژیکی.. 

محدودیت‌های جسمی و حرکتی.. 

محدودیت‌های حسی.. 

تطابق بینایی.. 

ادراک عمق. 

تطابق شنوایی.. 

چشایی و بویایی.. 

لامسه. 

سیستم‌های حرکتی.. 

توصیه‌های طراحی.. 

ویژگی‌های روانی.. 

سلسله مراتب نیازها 

محدودیت‌های روانی.. 

فرآیندهای روانشناختی.. 

مطالعات اجتماعی.. 

پایگاه اجتماعی- فرهنگی.. 

جامعه‌شناسی سالمندی.. 

فعالیت سالمندان. 

اوقات فراغت.. 

توصیه‌های طراحی.. 

انسان و درک فضا 

فضای باز. 

فعالیت در فضای باز. 

سلسله مراتب دسترسی.. 

معیارهای فضای باز. 

مقدمه. 

شرایط و انتظارات سالمندان از محیط مسکونی.. 

ویژگیهای محیط متناسب با شرایط سالمندان. 

الگوهای رفتاری سالمندان در فضاهای باز محله‌های مسکونی.. 

زیبایی‌شناسی.. 

مقدمه. 

روش‌های مطالعه میدانی.. 

پارک‌ها و فضاهای سبز. 

پارک ملت.. 

پارک ستارخان. 

پارک بابائیان. 

طول و عرض معابر. 

شیب، موانع حرکتی، جداول و جوی‌های حاشیه معابر. 

فضای سبز معابر. 

سیمای محیط مورد مطالعه. 

تجاوز ساختمانها به حریم معابر. 

پیش‌آمدگی و فرورفتگی‌های نمای ابنیه. 

ارتفاع ابنیه و میزان اشراف از بناهای مجاور به معابر پیرامونی.. 

دیواره‌های صلب، مشبک یا ترکیبی.. 

جنس و رنگ نمای ساختمان‌ها 

محل‌های انباشت زباله‌های خانگی.. 

نتایج آماری پرسشنامه‌ها 

مشخصات جمعیتی.. 

ویژگی‌های جسمی و روانی.. 

ویژگی‌های خانه و محیط زندگی.. 

بررسی وضع موجود از دیدگاه سالمندان. 

دستاوردهای حاصل از مطالعات میدانی.. 

رهنمودهای طراحی فضاهای باز محله‌های مسکونی متناسب با شرایط سالمندان. 

ویژگی‌های جسمی و فیزیولوژیکی.. 

رهنمودهای طراحی با توجه به ویژگیهای جسمی- فیزیولوژیکی.. 

رهنمودهای طراحی با توجه به ویژگی‌های روانی- اجتماعی.. 

رهنمودهای طراحی با توجه به خرده اقلیم. 

پارک در مقیاس محله. 

پياده‌روي.. 

انگيزه‌هاي پياده‌روي در شهر. 

تأثير عوامل محيطي بر افراد پياده. 

رهنمودهاي طراحي مسيرهاي پياده. 

پلان و مقطع پياده‌رو. 

ارتباط مسيرهاي پياده و سواره توسط شيبراه. 

مبلمان شهري.. 

محل‌هاي نشستن. 

رهنمودهاي طراحي مكانهاي نشستن: 

خانه سالمندان در حاشيه دريا (ساحل نيوجرسي) 

اقامتگاه سالمندان «ميدوويو» (كانكاكي، ايليونويز) 

رنگ‌آميزي مناسب جهت ارتقاي عملكرد بينايي در سالمندان. 

توصيه‌هاي طراحي و نكات فضايي.. 

توصيه‌هاي طراحي.. 

رهنمودهاي طراحي معماري خانه‌هاي سالمندان. 

مكان‌يابي مناسب براي خانه سالمندان. 

جهت‌گيري مناسب.. 

هال ورودي.. 

اتاق‌نشيمن. 

كتابخانه. 

اتاق‌هاي غذاخوري.. 

آشپزخانه. 

اتاق خواب.. 

پنجره در اتاق خواب.. 

روشنایی و رنگ‌آمیزی اتاق‌خواب.. 

تختخواب.. 

اتاق کارکنان. 

اتاق مدیریت.. 

اتاق‌های درمانی و توانبخشی.. 

رختشویخانه مرکزی.. 

انبار وسایل. 

سرویس‌های بهداشتی.. 

ارتباطات عمودی فضاها در خانه‌های سالمندان. 

آسانسور. 

توصیه‌های طراحی.. 

رامپ و سطوح شیب‌دار. 

پلکان. 

راهروها 

بازشوها 

پنجره‌ها 

تراس‌های خصوصی.. 

تراس‌های مشترک.. 

محوطه باغبانی.. 

محوطه بازی برای فرزندان میهمان. 

مبلمان و اثاث ثابت.. 

كفپوش‌هاي مناسب.. 

نرده‌هاي كمكي.. 

منابع و مأخذ.